Kataloga urbane opreme Mestne občine Maribor

Poglej podmeni

Kataloga urbane opreme Mestne občine Maribor

Splošen opis

Mestna občina Maribor je s pripravo Kataloga urbane opreme želela zadostiti različnim, a kvalitetnim možnostim izbora in umeščanjem urbane opreme v odprti javni prostor. Premnogokrat smo bili priča opremljanju prostora z različnimi elementi, od »ulice do ulice« različno. Kvaliteten pristop k dolgoročnemu in celovitemu urejanju javnih površin, namreč vključuje tudi poenotenje urbane opreme na določenih zaključenih oziroma specifičnih območjih.

V ta namen smo pripravili in mestnemu svetu predstavili katalog mikrourbane opreme za celotno območje občine, ob upoštevanju varstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije na območjih, zavarovanih iz vidika varstva kulturne dediščine.

Dolžnost projektantov bo, da pri prihajajočih ureditev javnega prostora, smiselno upoštevajo elemente opreme iz kataloga, ki bodo s tovrstnim poenotenju pripomogli h kvalitetnemu prepoznavanju odprtih, javnih površin v našem mestu.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano