Maribor leta 2035

Poglej podmeni

trajnostni razvoj

Cilji

Želimo si, da Maribor ponovno zadiha s polnimi pljuči in odkrije moč svojih ambicij. Da obnovi zaupanje v svoje sposobnosti in spet upa sanjati.

Pametno mesto

Maribor je dinamično mesto s kompaktnim razvojem, zelo prijetno za življenje in prepoznavno v širši regiji. Z izvajanjem strategije pametnih mest se je razvil v energetsko samozadostno mesto in naredil odločilne korake k mestu brez emisij. Mesto se ponaša z najnaprednejšo prostorsko podatkovno infrastrukturo in naprednimi digitalnimi storitvami tako za občane kot za podjetja. Gospodarske javne službe izvajajo pametne storitve.

Prebivalci Maribora so ponosni na svoje mesto in ga sami aktivno sooblikujejo.

Zdravo mesto

Kakovost tal in vode, onesnaženost s hrupom in biotska raznovrstnost na območju mesta so se pomembno izboljšale. Drava, ki teče skozi mesto, ter javno dostopne zelene površine v mestu in okolici prebivalcem mesta nudijo blagodejno sprostitev v naravnem okolju in raznolike možnosti za športno udejstvovanje.

Mesto kratkih razdalj

Maribor je zavezan trajnostni mobilnosti. Razvoj mesta sledi načelu kratkih razdalj. To narekuje zagotavljanje lokalno razpršene ponudbe blaga, storitev ter osnovnih izobraževalnih in prostočasnih objektov. Mestna infrastruktura na ta način zagotavlja, da prebivalci vsakodnevne dejavnosti opravijo s cim manjšo porabo virov, hkrati pa spodbuja družabne stike.

Funkcionalno integrirano mesto

Mesto ob širjenju vzdržuje ravnovesje med gostoto pozidave in razpoložljivim odprtim prostorom. Iz mestnega središča odstranjuje ostanke nekdanje težke industrije in s tem ustvarja prostor za dejavnosti z večjo dodano vrednostjo, ki bogatijo življenja prebivalcev ter ustvarjajo priložnosti za vse.

Posebna pozornost je namenjena kakovostnim javnim prostorom, ki spodbujajo interakcijo med prebivalci. Mestne četrti in krajevne skupnosti so prostor srečevanja in kakovostnega preživljanja prostega časa, živahnih razprav in usmerjenega iskanja rešitev za izzive skupnosti.

Tudi vsaka stavba v mestu se obravnava kot priložnost za bogatenje funkcionalnosti mesta – skozi celotno življenjsko dobo.

Upravno središče države

Maribor je dokazal svojo državotvornost, ko je prevzel ministrstva, več javnih agencij in nekaj drugih institucij javnega sektorja. Z njihovo selitvijo je razbremenil Ljubljano in uravnotežil Slovenijo. Povezal je vzhod države, se s hitro železnico Ljubljani približal na 30 minut in z letališčem odprl v svet.

Povezal je vzhod države,  s hitro železnico se je Ljubljani približal na 30 minut in prek bližnjih letališč odprl v svet.

Prestolnica talenta in priložnosti

Univerza z močnimi mednarodnimi povezavami, naprednimi programi in fokusom na tehnologijah, inženirstvu, strojništvu in matematiki je postala vozlišče, v katerega se stekajo talenti z vseh koncev Evrope in sveta. Razvita infrastruktura mednarodnega kampusa z domicilom v središču mesta, coworking prostor in močni kadrovski bazen je pritegnila tudi globalna visokotehnološka podjetja.

Gospodarstvo sledi talentom in se je spet vrnilo v mesto, ki je postalo stičišče talenta in priložnosti. Skupaj s tem se je močno razvil storitveni sektor, ki temelji na inovativnem zasebnem podjetništvu. Pestra kulturna ponudba daje mestu dinamiko in značaj.

Maribor je mesto mladih, ki jih z raznovrstnimi ukrepi spodbuja k aktivni soudeležbi pri razvoju skupnosti.

Mesto, ki vrača veselje do življenja

Maribor svojim prebivalcem in obiskovalcem nudi tri svetove.

Prvi je spodaj ob Dravi. Dinamičen, ustvarjalen, udoben in delaven svet, ki spodbuja druženje in krepi medčloveške vezi.

Drugi je svet tam zgoraj, kjer ima glavno vlogo narava. Na 800 kvadratnih kilometrih Pohorje s kisikom oskrbuje celo Slovenijo. Pljuča napolni s svežim zrakom in človeka z veseljem do življenja. Ubežnikom iz doline skozi celo leto ponuja odmik od njihovega pogosto hektičnega vsakdana.

In potem so tu še Piramida, Mestni vrh in Kalvarija z zelenimi rekreacijskimi površinami, čudovitimi razgledi in visoko kakovostno gastronomsko ponudbo. Ti mestni vinorodni griči v povezavi z zgodovinskim mestnim jedrom ustvarjajo kulturno, historično in turistično območje, katerega bogatost in privlačnost temelji na zgodovinsko jasno izraženi identiteti mesta in regije.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano