MISSION CE CLIMATE – Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope/ Climate Resilient Communities of Central Europe

Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope/ Climate Resilient Communities of Central Europe

Opis projekta

Srednja Evropa se, tako kot ostali svet, sooča z izzivi, povezanimi s podnebnimi spremembami, kot so spremenjene padavine (poplave, pomanjkanje vode), vročinski valovi (vročina v mestih, proizvodnja hrane) itd.

Glavni izziv projekta je premagovanje ločenih/sektorskih odzivov na podnebne spremembe, ki ga danes izvajajo skupnosti v Srednji Evropi, in sicer z uvedbo usklajenega, medsektorskega pristopa, ki lokalne/regionalne oblasti postavlja v središče upravljanja odpornosti na podnebne spremembe.

Splošni cilj projekta je podpreti skupnosti v Srednji Evropi, da postanejo odporne na podnebne spremembe, in omogočiti, da se lahko usklajeno odzovejo na procese, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

Projekt bo vzpostavil trajne sisteme (podnebne misije skupnosti) in zmogljivosti v skupnostih (celostna strategija, lokalni akcijski načrti, rešitve), pri čemer bo presegel sektorski pristop z uvedbo medsektorskega pristopa z močnim sodelovanjem državljanov.

Projektni pristop je inovativen, saj izvaja koncept, ki ga je zasnovala misija ES 2020 – Podnebno odporna Evropa v praksi prvič uvaja usklajeno,  medsektorsko sistem prilagajanja.

Glavni rezultati projekta so:

 • vzpostavitev sistemov podnebne odpornosti v partnerskih skupnostih (skupnostne podnebne misije), ki jih podpirajo s skupno strategijo podnebne odpornosti do leta 2030 (opredelitev ukrepov, poslovnih modelov, financiranja mehanizmov) in lokalno prilagojenimi akcijskimi načrti (pristop projektnega portfelja);
 • povečanje zmogljivosti skupnosti za prilagajanje podnebnim spremembam z novimi znanji in orodji;
 • aktivirani državljani, ki bodo prispevali k podnebni odpornosti skupnosti z večjo ozaveščenostjo in zmožnostmi (orodja itd.); – rešitve, razvite v okviru pilotnih projektov, ki odgovarjajo na usklajene izzive prilagajanja skupnosti, medsektorskem pristopu z uporabo rešitev, ki temeljijo na naravi, in digitalnih orodij.
Vrednost celotnega projekta v EUR

2.125.466,87

Vrednost projekta za MOM v EUR

116.230,00

Stopnja sofinanciranja za MOM

80%

Program sofinanciranja
InterregCE LOGO standard

Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope/ Climate Resilient Communities of Central Europe

Financerji projekta

Projekt MISSION CE CLIMATE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%.

InterregCE LOGO standard

Podnebno odporne skupnosti Srednje Evrope/ Climate Resilient Communities of Central Europe

Partnerji projekta

V projektu sodeluje 12 partnerjev iz šestih držav Srednje Evrope, in sicer Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Italije, Avstrije in Nemčije ter 14 pridruženih partnerjev iz Slovenije, Nemčije, Italije, Avstrije in Hrvaške. Konzorcij partnerjev pod vodstvom e-Zavoda je dobro uravnotežen, saj so vključena mesta, raziskovalne ustanove ter energetske agencije. Iz Slovenije, v projektu, kot partnerji sodelujejo Mestna občina Maribor in Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor ter e-Zavod kot vodilni partner.

Konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij:
e-Zavod (Slovenija), Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (Slovenija), Mestna občina Maribor (Slovenija), University of Applied Sciences Vorarlberg (Avstrija), City of Dornbirn (Avstrija), Technical University of Kosice (Slovaška), City of Košice (Slovaška), Energy Management Agency of Friuli Venezia Giulia (Italija), City of Lignano Sabbiadoro (Italija), Energy Institute Hrvoje Požar (Hrvaška), Split-Dalmatia County (Hrvaška) in krumedia (Nemčija).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano