Javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2022-2023 sofinancirala Mestna občina Maribor (oznaka: JRPJI-KUL-2022-23)

Obvestilo

Rok je potekel

Javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2022-2023 sofinancirala Mestna občina Maribor (oznaka: JRPJI-KUL-2022-23)

Splošni opis

Izbor in sofinanciranje javnih nepridobitnih kulturnih programov, ki jih bodo izvajalci izvajali v obdobju od 2022 do 2023.

Vloga – Vloga je le v elektronski obliki. Prijavitelji, ki še niste registrirani, se na vstopni strani vloge najprej registrirajte. Izpolnjeno vlogo po elektronski oddaji natisnite in jo pošljite s priporočeno pošto v zaprti kuverti skladno z razpisno dokumentacijo (posebno opozorilo: na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/2021) osebna oddaja vloge v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor do nadaljnjega ni možna!). 

Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo prejmete v času poteka javnega razpisa, vsak delovni dan med 9.00 in 16.00 uro, na tel. številki 01 6203-313, g. Tomaž Zorc ali po e-pošti: tomaz.zorc@positiva.si

Informacija o novi višini razpoložljivih sredstev za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2022-2023 sofinancirala Mestna občina Maribor
 
Obveščamo vas, da je na osnovi sklepa župana določena nova višina razpoložljivih sredstev za kulturne programe, ki bodo izbrani in sofinancirani na osnovi javnega razpisa JRPJI-KUL-2022-23, in sicer ta za leto 2022 znaša:
– proračunska postavka 127104 programi v javnem interesu – dejavnost založništva – 137.123,00 EUR.
– Proračunska postavka 127102 Programi v javnem interesu – umetniški programi – 265.900,00 EUR.
– Proračunska postavka 127103 Programi v javnem interesu – mediji in avdiovizualna kultura – 42.720,00 EUR.
– Proračunska postavka 360107 Programi v javnem interesu – mladinski in interdisciplinarni kulturni programi 128.000,00 EUR.

V pomoč prijaviteljem na razpise, ki jih na področju kulture razpisuje Mestna občina Maribor, navajamo definiciji kulturnega projekta in kulturnega programa.
Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost ali sklop dejavnosti, ki je po zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota s ciljem izvedbe v točno določenem časovnem obdobju, brez ponovitev v obliki periodičnega ali permanentnega izvajanja.
Kulturni program predstavlja celovite, zaokrožene in stabilno zasnovane kulturne dejavnosti z jasno opredeljenimi cilji in načrtom izvajanja, ki praviloma trajajo daljše časovno obdobje ali pa se izvajajo kot povezani cikli kulturnih dogodkov. »Program« ni posamični kulturni dogodek ozirom projekt, lahko pa vključuje niz kulturnih dogodkov, akcij oziroma projektov.

 Kadar se prijavitelj prijavlja na programski in projektni razpis, projekt ne sme biti del programa, ki ga prijavitelj prijavlja na programski razpis. Prijavitelj, ki se prijavlja na programski in projektni razpis, bo moral skladno z zgoraj navedenim načrtovati takšen kulturni projekt, ki kvečjemu dopolnjuje prijaviteljeve redne dejavnosti, nikakor pa ne predstavlja dela teh rednih dejavnosti.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano