Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji

Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji

Splošne informacije

Vrste del, ki predstavljajo manjšo rekonstrukcijo in za katere je predpisana pridobitev soglasja občine:

 • Manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu (npr. izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m).
 • Prizidava nakladalnih ramp in klančin.
 • Izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m2.
 • Prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob stopnišča ali dvigala oddaljen od sosednjega objekta drugega lastnika več kot 4 m.

Obvezne priloge so:

 • dokumentacijo na nivoju IZP – situacijski prikazi in prikazi tlorisov, prerezov ter pogledov fasad obstoječega in predvidenega stanja,
 • tehnično poročilo z opisom skladnosti s prostorskim aktom,
 • pisno mnenje pooblaščenega strokovnjaka (1. točka 7. člena GZ-1).

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji

Stroški postopka

Po tarifni št. 1. in 3. Točki Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano