Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Splošne informacije

V skladu z določili 6. člena Gradbenega zakona (GZ-1) je gradnja začasnega skladiščnega objekta možna na podlagi prijave začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja, vendar ne sme biti v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom in predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. Investitor mora pred pričetkom postavitve začasnega skladiščnega objekta prijaviti začetek gradnje na pristojni občini, na območju katere je objekt predviden ali se nahaja.

Obvezne priloge so:

 • Grafične priloge
 • Dokazilo, da je postavitev začasnega skladiščnega objekta predvidena na gradbeni parceli.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Stroški postopka

Po tarifni št. 1. Točki Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Predpisi

Gradbeni zakon (GZ-1)

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano