Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2023

Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2023

Opis projekta

Mestna občina Maribor je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna skrbeti za svoje premoženje, saj je v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja posebej opredeljeno, da je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam ter sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih.

Mestna občina Maribor vzdržuje nepremičnine in opremo v 19-ih javnih osnovnih šolah in v Osnovni šoli s prilagojenim programom Centru za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor.

Prav tako vzdržuje nepremičnine in opremo v drugih javnih zavodih na področju izobraževanja in sicer v Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor ter v Javnem zavodu Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, ki deluje že od leta 1922.

Mestna občina Maribor skrbi tudi za investicijsko vzdrževanje objekta na Razlagovi ulici 16, Maribor, ki je v upravljanju Zveze prijateljev mladine Maribor.

Ključne investicije v letu 2023 na področju investicijskega vzdrževanja so bile naslednje:

 • ureditev zunanjega večnamenskega igrišča na OŠ Kamnica (KS Kamnica) v skupni vrednosti 80.874,89 EUR;
 • ureditev zunanjega večnamenskega igrišča na OŠ Prežihovega Voranca (MČ Koroška vrata) v skupni vrednosti 255.559,79 EUR, zaključek investicije je predviden konec meseca marca 2024;
 • obnova garderob, umivalnic in sanitarij ob telovadnici na OŠ borcev za severno mejo (MČ Pobrežje) v skupni vrednosti 296.496,56 EUR;
 • Energetska sanacija OŠ Tabor I (MČ Nova vas) v skupni vrednosti 2.571.231,01 EUR.

Mestna občina Maribor je hkrati financirala:

 • na OŠ Prežihovega Voranca (MČ Koroška vrata) sanacijo notranjih hidrantov v vrednosti 6.961,77 EUR;
 • na OŠ Bojana Ilicha (MČ Center) sanacijo strešin na veliki in mali telovadnici in na šolski stavbi v višini 11.302,08 EUR;
 • na OŠ bratov Polančičev (MČ Center) sanacijo strešin na starejši šolski stavbi v vrednosti 9.984,11 EUR;
 • na OŠ Malečnik (KS Malečnik – Ruperče) sanacijo vlažnih zidov v prostorih prehrane v vrednosti 5.463,89 EUR;
 • na OŠ borcev za severno mejo (MČ Pobrežje) sanacijo strešine nad knjižnico v vrednosti 4.610,38 EUR;
 • na OŠ Martina Konšaka (MČ Tezno) sanacijo notranjih hidrantov v vrednosti 4.926,60 EUR;
 • na OŠ Angela Besednjaka (MČ Tabor) sanacijo odtočne kanalizacije v sanitarijah ob telovadnici v vrednosti 3.668,54 EUR;
 • na OŠ Maksa Durjave (MČ Magdalena) statično sanacijo stropa na hodniku ob telovadnici v vrednosti 2.754,04 EUR;
 • na OŠ Tabor I (MČ Nova vas) sanacijo kanalizacije in tal na hodniku v vrednosti 48.752,45 EUR in menjavo stropnih oblog v vrednosti 68.754,34 EUR;
 • na OŠ Rada Robiča Limbuš (KS Limbuš) obnovo talnih oblog v galeriji ob telovadnici v vrednosti 3.625,23 EUR;
 • na Centru Gustava Šiliha (MČ Radvanje) sanacijo vodovodnega notranjega omrežja v vrednosti 21.881,28 EUR ter v enoti Doma Antona Skale menjavo notranje razsvetljave ter preureditev prostorov za nove oddelke v skupni vrednosti 26.039,76 EUR.

Mestna občina Maribor je v letu 2024 tudi podpisala pogodbo za sanacijo zunanjih stopnišč na OŠ Leona Štuklja (MČ Nova vas) v vrednosti 23.139,00 EUR, zaključek teh del pa je predviden konec meseca februarja 2024.

Vrednost celotnega projekta v EUR

3.422.886,72

Lastna sredstva MOM v EUR

1.347.886,69

Vrednost sofinanciranja v EUR

568.340,75

Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2023

Financerji projekta

Projekt »Investicijsko vzdrževanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Maribor v letu 2023« je bil v glavnini financiran iz lastnih sredstev Mestne občine Maribor. Energetska sanacija OŠ Tabor I je bila sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo.

ministrstvo-za-infrastrukturo
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano