EFFICENCE – Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe

Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe

Opis projekta

EfficenCE – Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropije projekt sodelovanja, ki ga financira program Interreg Srednja Evropa in ima cilj zmanjšati ogljični odtis v regiji. Večina srednjeevropskih mest ima razširjen sistem javnega prevoza, ki nudi možnosti za nizkoogljične mobilnostne storitve. Več kot 63% dnevnih migracij v evropskih regijah se opravi z javnim prevozom. Zmanjšanje izpustov CO2 na področju infrastrukture v javnem prevozu je mogoče povečati z ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije. K temu lahko prispevajo lokalne skupnosti, podjetja in operaterji za javni prevoz na način, da se načrtujejo programi in akcijski načrti ter izvajajo pilotni projekti za delovanje nizkoogljične infrastrukture.

Cilj projekta EfficienCE je zmanjšanje izpustov CO2, ki jih povzroča promet. Partnerji projekta prispevamo k zmanjšanju škodljivih izpustov z izboljšanjem infrastrukture javnega potniškega prometa v mestih Srednje Evrope. Projekt je sestavljen iz treh stebrov: bolj trajnostna uporaba energije, bolj učinkovita raba energije ter človeški viri in zavedanje operaterjev javnega potniškega prometa o pomembnosti učinkovite rabe energije.  Dvanajst partnerjev iz sedmih držav, vključno s sedmimi podjetji za javni prevoz, sodelujemo v projektu s ciljem raziskati in izkoristiti potencial na tem področju. Namen projekta je tudi prispevati zastavljenim nalogam “Bele knjige” EU za zmanjšanje škodljivih emisij transporta za 60 odstotkov do 2050, kakor tudi prepoloviti uporabo vozil na konvencionalni pogon v urbanem prevozu do 2030.

Program Interreg CENTRAL EUROPE, ki sofinancira projekt, spodbuja sodelovanje ustanov v Srednji Evropi pri skupnih izzivih. S sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj podpira program ustanove pri čezmejnem sodelovanju s ciljem izboljšanja stanja v mestih in regijah v Avstriji, Hrvaški, Češki republiki, Nemčiji, Madžarski, Italiji, Poljski, Slovaški in Sloveniji.

Vzpostavitev hitre polnilnice za električne avtobuse v okviru evropskega projekta

V Mariboru smo v okviru projekta pripravili Akcijski načrt o večnamenski učinkoviti infrastrukturi javnega potniškega prometa, ki temelji na elektrifikaciji javnega potniškega prometa in okolju prijazne in učinkovite rabe energije. V sklopu projekta se vzpostavi in testira hitra polnilnica za električne avtobuse ob Vzpenjači.

Vrednost celotnega projekta v EUR

2.430.918,83

Vrednost projekta za MOM v EUR

157.563,00

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja

Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe

Financerji projekta

Projekt EFFICIENCE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru transnacionalnega programa sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

ALPTREES LOGOTIP

Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe

Partnerji projekta

Manjka kratek opis partnerstva projekta, do 4 stavke.

Gdansk_university_of_tehnology_logotip
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano