DANOVA NEXT –  Smart Transport Network for the accessibility of Passengers with disabilities and reduced mobility in the Danube Region through innovative services

DANOVA NEXT –  Smart Transport Network for the accessibility of Passengers with disabilities and reduced mobility in the Danube Region through innovative services

Opis projekta

Projekt DANOVA NEXT s polnim imenom »Pametno transportno omrežje za dostopnost invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo v Podonavju na podlagi inovativnih storitev« se osredotoča na izboljšanje dostopnosti za dve ciljni skupini – gibalno ovirane osebe ter gluhe in naglušne.

Splošni cilj projekta je izboljšati dostopnost prevoza v Podonavju za vse vrste invalidnosti (vid/sluh in zmanjšana mobilnost) s spodbujanjem inovacij in prenosa tehnologije za ustvarjanje novih prilagojenih inovativnih storitev ter z zagotavljanjem popolnoma dostopnih digitalnih potovalnih informacijskih storitev preko vzpostavitve pametnega omrežja med letališči, pristanišči in lokalnim mestnim prometom.

Projekt je sofinanciran s strani programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje in traja od 1. januarja 2024 do 30. junija 2026. 

V sklopu pilotnih aktivnosti projekta bomo v Mariboru nadaljevali z izvedbo ukrepov navedenih v oceni dostopnosti izvedeni v okviru projekta DANOVA.  

Skupna vrednost projekta je 2.622.400,00 EUR , vrednost projekta za MOM: 160.000,00 EUR (ERDF 128.000,00 EUR, lastni delež 32.000,00 EUR).

Vrednost celotnega projekta v EUR

2.622.400,00

Vrednost projekta za MOM v EUR

160.000,00

Stopnja sofinanciranja za MOM

80%

DANOVA NEXT –  Smart Transport Network for the accessibility of Passengers with disabilities and reduced mobility in the Danube Region through innovative services

Financerji projekta

Projekt DANOVA NEXT sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje v višini 80%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 20%.

DANOVA NEXT –  Smart Transport Network for the accessibility of Passengers with disabilities and reduced mobility in the Danube Region through innovative services

Partnerji projekta

V projektu sodeluje 16 partnerjev iz enajstih držav Podonavja, in sicer Hrvaške, Slovaške, Madžarske, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Slovenije, Črne gore, Moldavije, Češke in Romunije. Konzorcij partnerjev pod vodstvom Letališča Dubrovnik je dobro uravnotežen, saj so vključena letališča, pristanišča, raziskovalne ustanove, lokalne oblasti ter združenja oseb s posebnimi potrebami. Iz Slovenije, v projektu, kot partnerja sodelujeta Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru.

Konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij:Dubrovnik Airport Ltd (Hrvaška), Budapest Airport Zrt. (Madžarska), JSC Airports of Montenegro (Črna gora), Sarajevo International Airport (Bosna in Hercegovina),State Enterprise “Chisinau International Airport” (Moldavija), Port of Kotor (Črna gora),Pula Port Authority (Hrvaška), Mestna občina Maribor (Slovenija),  Czech Smart City Cluster (Češka), Public Transport Company Bratislava (Slovaška), Austrian Federation of the Blind and Partially Sighted (Avstrija),  Romanian National Association of the Deaf (Romunija), Croatian Union of Associations of Persons with Disabilities (Hrvaška), Univerza v Mariboru (Slovenija), Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation (Bolgarija) in Vienna University of Economics and Business (Avstrija).

Pridruženi partnerji so: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (Hrvaška) in Ministarstvo kapitalnih investicija (Črna gora).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano