Evropska konferenca na temo pametnega izboljšanja urbanega prostora in mobilnosti za vse

Novica
4. julija, 2024

2.7.2024 je pod okriljem AccessibleEU v Madridu potekal dogodek na temo seznanjanja z rešitvami in izzivi mest, ki želijo izboljšati dostopnost ter mobilnost za svoje prebivalce. Izzive in rešitve so predstavljali predstavniki mest in združenj, ki pokrivajo vse vrste invalidnosti. Dogodka sta se spletno udeležila predstavnika projekta DANOVA NEXT iz Mestne občine Maribor.

AccessibleEU je ena od vodilnih pobud, predlaganih v strategiji Evropske komisije za pravice invalidov 2021-2030. Gre za center za vire o dostopnosti, ki deluje na področjih, kot so grajeno okolje, promet ter informacijske in komunikacijske tehnologije, da bi invalidom zagotovil udeležbo na vseh področjih življenja enako kot drugim.

Številni posamezniki z različnimi oblikami invalidnosti se še vedno soočajo z ovirami pri dostopu do zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlitve, prostega časa in sodelovanja v političnem življenju.

EU in njene države članice si prizadevajo, da bi vsem osebam zagotovile, da uživajo svoje pravice, vključno s prostim gibanjem ter da lahko polno sodelujejo v družbi in gospodarstvu.

Leta 2022 je bilo 27 % prebivalcev EU, starejših od 16 let, ki so imeli neko obliko invalidnosti. Po ocenah Eurostata to pomeni 101 milijon ljudi ali enega od štirih odraslih ljudi v EU.

Konferenca z izjemno mednarodno zasedbo strokovnjakov in več kot 1000 udeleženci je naslavljala predvsem izzive ljudi z različnimi vrstami invalidnosti ter predloge rešitev za izboljšanje dostopnosti v mestih, ki se še zmeraj soočajo z različnimi oblikami ovir v prostoru, ki onemogočajo dostopnost vsem prebivalcem.

Predavanja in panelne razprave so potekale na temo globljega razumevanja izzivov, s katerimi se srečujejo invalidi pri gibanju v urbanih okoljih in spodbujanja vključujočih praks pri prostorskem načrtovanju ter mobilnosti. Z združevanjem različnih zainteresiranih deležnikov iz različnih okolij je dogodek potekal v luči vzpodbujanja in pripravljenosti za pozitivne spremembe pri izboljšanju urbanega oblikovanja prostora in mobilnosti za vse prebivalce mest.

Dogodek je potekal tudi na temo priznavanja pomena mestnega turizma v korist lokalnim skupnostim (občinam) v smislu predstavitev praks, kako si mesta prizadevajo zagotoviti vsem prebivalcem enak dostop do ulic, zgodovinskih obeležij, stavb, spomenikov, stavb kulturne dediščine, itd., pri čemer uporabljajo različne udeležbene metode in raznovrstne pametne podatke pri oblikovalskih pristopih.

Pridobljena nova znanja bomo uporabili pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti v okviru projekta DANOVA NEXT, kjer si prizadevamo izboljšati dostopnost glavne avtobusne postaje v Mariboru.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano