DANOVA – Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube region

DANOVA – Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube region

Opis projekta

Cilj projekta DANOVA – Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube region (Inovativne prevozne storitve za slepe in slabovidne potnike v Podonavju)  (DTP543)  je z razvojem nabora novih storitev in kompetenc izboljšati dostopnost letališč, pristanišč, železniških in avtobusnih postaj za slepe in slabovidne skozi izboljšanje dostopnosti do storitev, kakor tudi dostopa do informacij. Projekt je sofinanciran s strani programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje in traja od 1. julija 2020 do 31. decembra 2022. 

Po podatkih Evropske zveze slepih (EBU) obstaja več kot 30 milijonov slepih in slabovidnih oseb, ki ne morejo potovati samostojno, saj več kot 96 odstotkov evropskega prometnega sistema, zlasti v Podonavju, še vedno ni v celoti dostopno osebam z okvarami vida. Uporaba letalskega, železniškega in mestnega javnega prevoza predstavlja veliko za težavo številne slepe in slabovidne potnike zaradi:

 • oteženega dostopa slepih in slabovidnih do najnovejših vizualnih ali pisnih informacij;
 • neustrezne usposobljenosti osebja za nudenje podpore in za ustrezno komuniciranje s slepimi in slabovidnimi;
 • nedostopne ali slabo dostopne infrastrukture;
 • precejšnjih razlik med nacionalnimi zakonodajami glede minimalnih zahtev o dostopnosti itd.

Tudi v Podonavju je vse več zahtev po bolj vključujočem in dostopnem prevoznem sistemu, ki omogoča enako raven storitev, kot je omogočen potnikom brez omejitev, tudi za slepe in slabovidne.

Cilj projekta DANOVA je, z integrativnim in transnacionalnim pristopom, zadovoljiti te potrebe s konkretnimi in oprijemljivimi rezultati, ki vključujejo:

 • identifikacijo ter analizo obstoječih rešitev in praktičnih primerov, ki so splošno sprejemljivi in učinkoviti ter jih je možno enostavno implementirati v celotnem Podonavju;
 • izdelavo Strategije prenosa obstoječih rešitev kot podporo odločevalcem za učinkovit prenos identificiranih rešitev;
 • vključevanje deležnikov v postopek oblikovanja novega transnacionalnega koncepta popolnoma dostopnega prevoznega sistema, ki odgovarja potrebam slepih in slabovidnih potnikov v Podonavju;
 • testiranje inovativnih rešitev;
 • izboljšanje kompetenc osebja za uporabo novih storitev in izboljšanje izkušnje slepih in slabovidnih pri uporabi storitev javnega potniškega prometa.

Vrednost celotnega projekta v EUR

2.192.546,66

Vrednost projekta za MOM v EUR

82.500,00

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja
Logotip_program sofinanciranja_Interreg Danube

DANOVA – Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube region

Financerji projekta

Projekt DANOVA sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

DANOVA – Innovative transportation services for blind and partially sighted passengers in Danube region

Partnerji projekta

V projektu sodeluje 14 partnerjev iz devetih držav Podonavja, in sicer Hrvaške, Slovaške, Madžarske, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Slovenije ter 4 pridruženi partnerji iz Slovenije, Moldavije, Slovaške in Češke. Konzorcij partnerjev pod vodstvom Letališča Dubrovnik je dobro uravnotežen, saj so vključena letališča, pristanišča, raziskovalne ustanove, lokalne oblasti ter združenja slepih in slabovidnih. Iz Slovenije, v projektu, kot partnerja sodelujeta Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru.

Konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij: Dubrovnik Airport Ltd (Hrvaška), Budapest Airport Zrt. (Madžarska), Centre for Budapest Transport (Madžarska), Univerza v Mariboru (Slovenija), Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation (Bolgarija), Croatian Blind Union (Hrvaška), Austrian Federation of the Blind and Partially Sighted (Avstrija),  Dubrovnik Port Authority (Hrvaška), Mestna občina Maribor (Slovenija),  JSC Airports of Montenegro (Črna gora), Port of Kotor (Črna gora), Sarajevo International Airport (Bosna in Hercegovina), Žilina International Airport (Slovaška), Technical University of Moldova (Moldavija).

Pridruženi partnerji so:

Slovak Blind and Partially Sighted Union (Slovaška), Fraport Slovenija, d.o.o. (Slovenija), Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova (Moldavija), DEX Innovation Centre (Češka).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano