Otvoritev Zdravstvene postaje Magdalena

Novica
21. junija, 2024

Z veseljem oznanjamo odprtje nove Zdravstvene postaje Magdalena, ki bo svojim obiskovalcem nudila širok spekter zdravstvenih storitev. Ta sodobna zdravstvena ustanova prinaša celovito in kakovostno zdravstveno oskrbo prebivalcem Maribora in širše regije.

Zdravstvena postaja Magdalena je zasnovana s stekleno fasadno steno z integriranim stavbnim pohištvom, ki omogoča energetsko učinkovit koncept. Arhitektura je moderna, gradnja pa trajnostna. Stavba obsega 3400 kvadratnih metrov in zagotavlja lokacijsko enovite in funkcionalno-tehnološko ustrezne pogoje za delo zaposlenih in obravnavo pacientov.

V Zdravstveni postaji Magdalena se bo izvajalo več storitev, med njimi ambulante družinske medicine, pediatrične ambulante, ginekološka ambulanta ter laboratorijske storitve v okviru primarnega zdravstvenega varstva in specialistične ambulante (urološka ambulanta, dermatološka ambulanta).

V pritličju objekta je umeščena lekarna, ki bo pacientom omogočala hiter in enostaven dostop do zdravil. V kleti objekta je na voljo 30 parkirnih mest za obiskovalce.

Ambulante družinske medicine se bodo takoj po otvoritvi preselile v novo zdravstveno postajo in pričele z delom, specialistične ambulante bodo v omejenem obsegu pričele z delom do konca julija. Ambulante na področju pediatrije pa bodo v polni meri zaživele z novim šolskim letom, torej septembra, prav tako bo jeseni z delom pričela ginekološka ambulanta.

Projektna zgodovina

Stara stavba Zdravstvenega doma Tabor je bila odstranjena in nadomeščena z novim objektom, zgrajenim po zmagovalni rešitvi podjetja Styria arhitektura d.o.o., ki je bila izbrana na arhitekturnem natečaju poleti 2020. Avtorji arhitekturne zasnove za objekt, so Uroš Lobnik, David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršić in Davor Fistrič. Priprava projektne dokumentacije je sledila takoj za tem, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v začetku 2022, z gradbenimi deli pa smo pričeli oktobra 2022. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 30. aprila 2024.

Celoten projekt Zdravstvene postaje Magdalena in parkirišča v garaži je Mestno občino Maribor stal približno 7,4 milijona evrov. Sofinancerski delež Ministrstva za zdravje znaša približno 2,9 milijona evrov, preostala sredstva pa so prispevale Lekarne Maribor, Zdravstveni dom in ostale občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Magdalena bo lahko dostopna vsem prebivalcem. Službe, ki bodo tukaj delovale, bodo omogočale celovito in kakovostno obravnavo pacientov. Cilj je, da ima vsak Mariborčan, Mariborčanka in širše dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev.

Ponosni smo, da danes odpiramo vrata te ustanove, katere namen je, da služi občanom in občankam Maribora in širše. Verjamemo, da bo Zdravstvena postaja Magdalena postala svetel primer, kako lahko s sodelovanjem in skupnimi prizadevanji dosežemo velike cilje.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano