Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Predmet oddaje v najem sta nepremičnini z ID znakom 650-149/16-0 v izmeri 1636 m2 in 650-153/21-0 v izmeri 1437 m2 2101/2, ki v naravi predstavljata nepozidano stavbno zemljišče za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti.   

Skladno s cenitvenim poročilom z dne 14.01.2022 je za obe nepremičnini skupaj ocenjena neto tržna najemnina v višini 1.014,00 EUR/leto oziroma 85,00 EUR/mesec.  

Najemna pogodba bo sklenjena po metodi neposredne pogodbe z obstoječim najemnikom navedenih nepremičnin. 

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano