Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Maribor (projektni razpis JPR-KUL-2022)

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis


Vloga
 – Prijava je le v elektronski obliki. Na vstopni strani prijave se najprej registrirajte. Izpolnjeno prijavo natisnite in oddajte s prilogami v zaprti kuverti, skladno z razpisno dokumentacijo. Kontaktna oseba za tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo je gospodarska družba POSITIVA REŠITVE, informacijske tehnologije, d.o.o.  (tel. številka 01 6203-313 v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 9.00 in 16.00 uro, e-pošta: tomaz.zorc@positiva.si).

V pomoč prijaviteljem na razpise, ki jih na področju kulture razpisuje Mestna občina Maribor, navajamo definiciji kulturnega projekta in kulturnega programa.
Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost ali sklop dejavnosti, ki je po zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota s ciljem izvedbe v točno določenem časovnem obdobju, brez ponovitev v obliki periodičnega ali permanentnega izvajanja.
Kulturni program predstavlja celovite, zaokrožene in stabilno zasnovane kulturne dejavnosti z jasno opredeljenimi cilji in načrtom izvajanja, ki praviloma trajajo daljše časovno obdobje ali pa se izvajajo kot povezani cikli kulturnih dogodkov. »Program« ni posamični kulturni dogodek ozirom projekt, lahko pa vključuje niz kulturnih dogodkov, akcij oziroma projektov. Kadar se prijavitelj prijavlja na programski in projektni razpis, projekt ne sme biti del programa, ki ga prijavitelj prijavlja na programski razpis. Prijavitelj, ki se prijavlja na programski in projektni razpis, bo moral skladno z zgoraj navedenim načrtovati takšen kulturni projekt, ki kvečjemu dopolnjuje prijaviteljeve redne dejavnosti, nikakor pa ne predstavlja dela teh rednih dejavnosti.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano