Vloga za izdajo zahteve za mnenja (Priloga 9)

Vloga za izdajo zahteve za mnenja (Priloga 9)

Splošne informacije

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu prometne infrastrukture. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, glede varovalnih pasov občinskih javnih cest je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta. Zahtevo za izdajo mnenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Mestna občina Maribor zahteve  za izdajo mnenj ter vse obvezne priloge od 1. 1. 2022 sprejema le v digitalni obliki.

Na vlogi je potrebno napisati področje, na katerega se podana zahteva nanaša:

 • na urejanje prostora (za področje skladnosti s prostorskimi akti) ali
 • na komunalo in promet (za področje posega v varovalni pas prometne infrastrukture),
 • v kolikor se zahteva nanaša na obe področji, je potrebno tudi to napisati.

Obvezne priloge so:

 • projektna dokumentacija za pridobitev mnenj,
 • gradbeno dovoljenje (DGD).

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo zahteve za mnenja (Priloga 9)

Stroški postopk.

Brez stroškov postopka.

Vloga za izdajo zahteve za mnenja (Priloga 9)

Predpisi

Gradbeni zakon

Vloga za izdajo zahteve za mnenja (Priloga 9)

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano