Vloga za rabo javnih površin za postavitev kioska

Vloga za rabo javnih površin za postavitev kioska

Splošne informacije

Z oddajo vloge, če so izpolnjeni pogoji se sklene pogodba za največ petih let in se lahko podaljša, če stranka izpolnjuje vse obveznosti iz pogodbe in splošne pogoje.

Obveznih priloge so:

 • Mapna kopija z vrisano lokacijo zasedbe javne površine,
 • načrt objekta s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi (grafična priloga),
 • fotografija obstoječega stanja oz. fotomontažo zasedbe javne površine,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za gospodarske dejavnosti

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za rabo javnih površin za postavitev kioska

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za rabo javnih površin za postavitev kioska

Drugi stroški

Ostali stroški se poravnajo na podlagi računa, ki ga izda Mestna občina Maribor.

Višina uporabnine (brez DDV) – vrednost točke: 0,32 EUR

 1. cona2. cona3. cona
Kioski1,50 tč/m21,35 tč/m21,10 tč/m2

Vloga za rabo javnih površin za postavitev kioska

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano