Vloga za pridobitev potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Vloga za pridobitev potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Splošne informacije

Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele vsebuje podatke o namenski rabi parcele. Potrdilu bodo priložene kopije kartografskega dela: prostorskih sestavin planskega akta z legendo, prostorskega izvedbenega akta z legendo.

Obveznih prilog ni.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za pridobitev potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Stroški postopka

Po tarifni št. 37 a Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

  • 22,70 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
  • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za pridobitev potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Predpisi

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Vloga za pridobitev potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano