Vloga za izvedbo spontanega uličnega nastopa

Vloga za izvedbo spontanega uličnega nastopa

Splošne informacije

Vloga je namenjena  prijavi spontanega uličnega nastopa, ki ga izvaja poulični umetniki in gre za nastop kulturnega značaja. V kolikor se nastop odvija enkrat na dan, največ 20 min ter na katerikoli lokaciji na območju Mestne občine Maribor, ni potrebna pridobitev soglasja za rabo javne površine.

Obvezne priloge so:

 • mapna kopija z vrisano lokacijo zasedbe javne površine,
 • načrt objekta s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi (grafična priloga),
 • soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če gre za rabo javne površine na območju, ki je razglašeno za kulturni spomenik,
 • soglasje Zavoda RS za varstvo narave , če gre za rabo javne površine na območju parkovnih površin ali na naravovarstvenih območjih,
 • posnetek stanja javne površine pred izvedbo javne prireditve, ki ga po naročilu organizatorja izdela izvajalec javne službe rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin,
 • fotografija obstoječega stanja oz. fotomontažo zasedbe javne površine.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izvedbo spontanega uličnega nastopa

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali,
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izvedbo spontanega uličnega nastopa

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano