Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje avtotaksi vozil v območju umirjenega prometa

Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje avtotaksi vozil v območju umirjenega prometa

Splošne informacije

V območju umirjenega prometa so urejena parkirna mesta za taksi vozila. V kolikor ima stranka dovoljenje za opravljanje avtotaksi dejavnosti, si lahko pridobi dovoljenje, dovolilnico in vstopno kartico za parkiranje na teh parkirnih mestih.

Obvezne priloge so:

 • kopija prometnega dovoljenja vozila,
 • dokazilo o plačilu upravne takse in
 • dokazilo o plačilu vstopne kartice.

Dovoljenje o opravljanju avto taksi prevozov si lahko organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje avtotaksi vozil v območju umirjenega prometa

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138, referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje avtotaksi vozil v območju umirjenega prometa

Drugi stroški

Stroške vstopne kartice (v kolikor vlagatelj vstopne kartice še nima) v višini 15,00 EUR poravnate na TRR SI56 0127 0010 0008 403, referenca/sklic SI00 75698-7141998-03, namen nakazila Plačilo vstopne kartice, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje avtotaksi vozil v območju umirjenega prometa

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano