Vloga za dovolitev pokopa/raztrosa pepela zunaj pokopališča

Vloga za dovolitev pokopa/raztrosa pepela zunaj pokopališča

Splošne informacije

Na določenem prostoru zunaj pokopališča, se lahko s soglasjem občinskega organa opravi raztros pokojne osebe iz žare. Pepel iz žare pokojne osebe, se lahko, v skladu s pokopališkim redom in izdanim soglasjem pristojnega občinskega organa, raztrese na določenem prostoru zunaj pokopališča. Pokop opravi izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.

Obvezne priloge so:

  • Izpisek iz matične knjige umrlih,
  • soglasje lastnika zemljišča.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za dovolitev pokopa/raztrosa pepela zunaj pokopališča

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Vloga za dovolitev pokopa/raztrosa pepela zunaj pokopališča

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano