Vloga za postavitev turistične obvestilne signalizacije (TOS)

Vloga za postavitev turistične obvestilne signalizacije (TOS)

Splošne informacije

Dovoljenje za postavitev turistične obvestilne signalizacije je namenjeno za vodenje do pomembnih objektov javnega značaja v mestu in do turističnih znamenitosti.

Obvezne priloge so:

 • Elaborat za postavitev TOS signalizacije,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za postavitev turistične obvestilne signalizacije (TOS)

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002-00000004, namen nakazila taksa plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za postavitev turistične obvestilne signalizacije (TOS)

Drugi stroški

Ostali stroški za izdelavo turistično obvestilne signalizacije, namestitev le-te in letna uporabnina se poravnajo po podpisu pogodbe in izdaji odločbe za postavitev prometne signalizacije. Račun za navedeno izstavi Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor enkrat letno.

Ostali stroški se poravnajo na podali računa, ki ga izda Mestna občina Maribor.

Opis storitve postavitve ob občinskih cestahCena izdelave lameleCena postavitve lamele
Lamela, pritrjena na »L« nosilec (dolžine 1600mm in širine 300mm)138,85 EUR/lamelo46,28 EUR/lamelo
V cene ni vštet DDV

Izračun uporabnine: TOS DIMENZIJE 1600X300 ( tipska dimenzija ) = 0,48 m2. Uporabnina je ovrednotena s 4 točkami/m2. Vrednost točke znaša 0,32 EUR. ( 0,48m2 x 4 točke x 0,32 x 365 dni = 224,26 EUR/ leto).

Višina uporabnine (vzdrževalnina) za postavitev na občinskih cestah (brez DDV).

Odlok o rabi javnih površin

 CONA 1CONA 2CONA 3
Turistična in obvestilna signalizacija  4 točke / m2  4 točke / m2  4 točke / m2

Vloga za postavitev turistične obvestilne signalizacije (TOS)

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano