Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) prejemnik denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) prejemnik denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Splošne informacije

Vloga se poda v primeru oprostitev določenih z Zakonom o stavbnih zemljiščih in sicer se plačila nadomestila oprostijo tudi občani, ki so upravičeni do prejemnja denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvo.

Obvezna priloga je kopija odločbe Centra za socialno delo.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) prejemnik denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Stroški postopka

Brez stroškov postopka

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) prejemnik denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano