Rekonstrukcija objekta Stare tribune v Ljudskem vrtu

Rekonstrukcija objekta Stare tribune v Ljudskem vrtu

Opis projekta

Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt, je s svojo lego izrednega pomena za mesto, tako v smislu ustreznosti ureditve športne infrastrukture kot tudi razvoja turizma in zaščita kulturne dediščine.  Objekt Stare tribune predstavlja arhitekturno dediščino mesta Maribor. Konstrukcija glavnega loka s svojimi izjemnimi merami (dolžina 138,0 m, višina 18,4 m) predstavlja izjemen gradbeni podvig in je iz teh razlogov tudi spomeniško zaščitena. Z vlaganjem v obnovo si mesto želi poleg ureditve ustrezne športne infrastrukture, dodatno spodbuditi športno in turistično prepoznavnost mesta.

Projekt se je začel v letu 2018 s pripravo investicijske in projektne dokumentacije. Projektno dokumentacijo je zagotovil Nogometni klub Maribor Branik, izdelovalec projektne dokumentacije pa je bil arhitekturni biro OFIS d.o.o. . 14.04.2019 je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Sledila je revizija projektne dokumentacije in priprava javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del, ki se je zaključilo v letu 2020. Gradbena dela so se pričela izvajati 01.06.2020.  

Investicijski posegi so bili usmerjeni v obseg del, s katerimi se je zagotovil glavni namen pri reševanju problematike Stare tribune, to je varnost uporabnikov, ob hkratnem upoštevanju celostnega pristopa do obstoječega stavbnega fonda v smislu povezovanja obstoječih objektov starega (Stara tribuna) in novega dela (novi del zgrajenega stadiona) v nerazdružljivo celoto, ki bo predstavljalo dobro delujočo športno središče, prepoznavno v ožjem in širšem prostoru.

Eden od pomembnih namenov posega je poleg funkcionalne izboljšave Stare tribune, tudi uskladitev z zahtevami UEFA. 

Prenova je obsegala ohranitev obstoječih primarnih stebrov in temeljev objekta, odstranitev tribune in dela objekta pod tribunami, izgradnjo nove tribune ter prostorov z ločenimi sektorji za gledalce, novinarje in VIP goste, novo dostopno rampo na zadnji strani objekta, dobavo in montažo nove opreme za tribuno in druge prostore.

Spomeniško zaščitena streha z ločno konstrukcijo se je ohranila v originalni obliki. Obnova ločne konstrukcije je obsegala čiščenje betonske konstrukcije in nanos zaščitnega premaza. Obstoječi stebri (konstrukcija) so ustrezno sanirani.

Tribune in del objekta pod tribunami so se odstranili in nadomestili z novim programom. Na zunanji strani objekta je izvedena nova dostopna rampa, ki zagotavlja ločene dostope. V osrednjem delu je izvedena nova vertikalna komunikacija z dvigali in ločenimi stopnišči za dostop v VIP prostore ter prostore za novinarje.

V prostorih kleti (pod tribuno objekta »Lukna«) so se obnovili garderobni prostori in umestil se je prostor za novinarje ter snemalni studio, ohranila se je povezava z objektom »Lukna«.  V pritličju je pod tribunami se nahaja večja avla s pogostitvenim prostorom in spremljajočimi prostori (v tem prostoru je predviden tudi muzej nogometnega kluba).  

V prvem nadstropju so umeščene nove sanitarije, dostopne preko nove zunanje rampe.  V drugem nadstropju se nahajajo tribune z ločenimi sektorji za gledalce, novinarje in VIP goste. V tretjem nadstropju pa so umeščene ločene VIP lože s prostori za pogostitev. Skupaj je nameščenih 2321 stolov (navadnih) in 651 VIP stolov, od tega je 120 VIP stolov nameščenih v VIP ložah. Pod streho je umeščena platforma za glavno in stranske kamere.

Oba dela, za novinarje in VIP prostor, sta z obstoječimi prostori v severnem in južnem delu stadiona povezana s podzemnim tunelom.

V okviru investicije je bila tudi v celoti prenovljena okolica objekta v skupni izmeri cca. 5.000 m2.

Vrednost celotnega projekta v EUR

8.164.241,73

Vrednost sofinanciranja v EUR

794.245,00

Lastna sredstva MOM v EUR

7.369.996,73

Sofinancer
Sofinancer

Rekonstrukcija objekta Stare tribune v Ljudskem vrtu

Financerji projekta

Projekt je bil delno sofinanciran  s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO. Sofinanciranje je bilo realizirano v višini 764.245 EUR nepovratnih sredstev in 382.122 EUR povratnih sredstev.

Nogometna zveza Slovenije je zagotovila 30.000 EUR nepovratnih sredstev, na podlagi oddane vloge na Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2021 (razpis SIPN-2021).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano