Preureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor

Preureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor

Opis projekta

OŠ Franceta Prešerna s podružnično šolo Staneta Lenardona v Razvanju s svojo vzgojno- izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju otrok na območju, za katerega je ustanovljena. OŠ Franceta Prešerna je ustanovila MOM z Odlokom mestnega sveta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda na 22. seji, dne 24. 11. 2008, kar je bilo objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 27/2008, dne 25. 11. 2008 ter na 5. redni seji, dne 28. 2. 2011, kar je bilo objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku št. 4/2011, dne 18. 3. 2011.
Namen investicije je rušitev telovadnice, izgradnja nove telovadnice in večnamenskega prostora ter ureditev zunanjih površin in obnova stare telovadnice OŠ Franceta Prešerna.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko osnovne šole so cilji investicije:

 • Pridobitev manjkajočih in ustreznih pokritih in nepokritih površin za izvajanje pouka športne vzgoje in s tem zagotovitev pogojev programa športne vzgoje po programu osnovne šole,
 • zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka,
 • zagotovitev ustreznih prostorov za druge športne programe, šolska športna tekmovanja ter druge prireditve za otroke in mladino v tem delu mesta, ki ga bodo ob šoli lahko koristili tudi drugi izvajalci kakovostnih športnih in drugih programov za otroke in mladino,
 • pozitivni učinek na športni in kulturni razvoj kraja in
 • prispevek h kakovostnejšemu življenju.

OŠ Franceta Prešerna (matična šola vključno s podružnično šolo v Razvanju, ki ni predmet investicije) v šolskem letu 2020/2021 izvaja pouk v 35 oddelkih s 732 učenci, od tega na matični šoli v 31 oddelkih.

Vrednost celotnega projekta v EUR

2.299.857,05

Lastna sredstva MOM v EUR

1.107.013,84

Vrednost sofinanciranja v EUR

1.192.843,21

Sofinancer

Preureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor

Financerji projekta

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano