Obnova promenade v Mestnem parku

Obnova promenade v Mestnem parku

Opis projekta

Operacija pomeni ureditev javne infrastrukture, ki v okviru izvajanja mehanizma CTN prispeva k realizaciji ukrepov za izboljšanje urbanega okolja in oživitev mesta. Operacija  prinaša mestu tudi pomembne družbene, okoljske in ekonomske priložnosti in koristi. Investicija in kulturni ter športni programi v parku oblikujejo spodbudno in pozitivno zeleno in družbeno infrastrukturo kakovostnega življenja in bivanja v mestih. Mestni park nudi možnost za rekreacijsko športne dejavnosti, družabne dogodke, druženje prebivalcev, praznovanja, učenje v naravi in miru, nove stike, osebno rast, sprostitev, fizično in duševno kondicijo. Kulturna dediščina, habitati in zgodovina območja, pa vplivajo na ohranjanje dediščine in identitete kraja, trajnostni turistični razvoj ter depopulacijo samega območja.

Namen obnove je izboljšanje prehodnosti parka, večja varnost pešcev, urejenost, lažje vzdrževanje, boljša dostopnost in mobilnost invalidov, možnost izvajanja športnih aktivnosti občanov, raznih prireditev in drugih aktivnosti, hkrati se vzpostavijo tudi boljše rastne razmere drevnin in grmovnic.  Z obnovo parka pričakujemo večjo obiskanost parka in s tem izboljšanje življenjskega okolja v mestu, možnost izvajanja dodatnih vsebin v parku, boljšo povezavo z okoliškimi naselji, Piramido ter naseljem Ribniško selo, ki predstavlja  nadaljevanje parkovne ureditve.

Z namenom učinkovite rabe prostora v urbanih območjih se z ukrepi operacije spodbuja izkoriščanje lastnih potencialov  mestnega območja. Z izvajanjem urbane prenove se spodbuja reaktivacija prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mesta.

Vrednost celotnega projekta v EUR

3.582.228,46

Vrednost projekta za MOM v EUR

686.218,65

Vrednost sofinanciranja v EUR

2.896.009,81

Obnova promenade v Mestnem parku

Financerji projekta

Operacija investicijskih projektov OBNOVA PROMENADE V MESTNEM PARKU je bila sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR in Republike Slovenije in sicer v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, prednostna naložba 6.3. Višina sofinanciranja je znašala do 80 % upravičenih stroškov, od tega je 20 % sofinancirala Republika Slovenija, 80 % pa Evropski sklad za regionalni razvoj.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano