Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

Opis projekta

Mestna občina Maribor vsako leto iz proračuna občine zagotavlja tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v javne vrtce. Vsako leto se tudi imenuje strokovna komisija, ki opravi oglede objektov in pripravi letni program izvedbe del.

V letu 2022 je Mestna občina Maribor izvedla obnovo sanitarij v Vrtcu Studenci Maribor, enota Poljane in obnovo fasade stavbe na Smoletovi ulici v Vrtcu Jožice Flander Maribor, enota Vančka Šarha. Na Vrtcu Otona Župančiča Maribor v enoti Oblakova se izvaja menjava stavbnega pohištva. Do konca leta 2022 se načrtuje še izgradnja teras v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor, enota Košaki, prenova kuhinje Vrtca Pobrežje Maribor, enota Kekec ter postavitev nove ograje Vrtca Tezno Maribor, enote Pedenjped.

V okviru manjših investicijsko vzdrževalnih del se bodo sanirale tudi strehe v štirih enotah vrtcev in popravili strelovodi na petih vrtčevskih enotah. Hkrati se bodo izvedla tudi druga manjša investicijsko vzdrževalna dela na različnih enotah.

Vrednost celotnega projekta v EUR

970.000,00

Lastna sredstva MOM v EUR

970.000,00

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

Financerji projekta

Za program obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje sredstva zagotavlja Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano