European Local ENergy Assistance: Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)

European Local ENergy Assistance: Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)

Opis projekta

Sodelovanje v projektu ELENA (European Local ENergy Assistance) Sustainable Energy – East Slovenija (SE-ES) se nanaša na razvojne storitve, ki jih sofinancira Evropska investicijska banka (EIB) iz finančnih sredstev za tehnično pomoč v okviru programa ELENA.

Cilj programa ELENA je priprava projektne dokumentacije za izvedbo celostnih energetskih sanacij stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, izvedbo ukrepov za energetsko učinkovitost javne ulične razsvetljave in ukrepov izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. Program ELENA zagotavlja 90% sofinanciranje naštetih razvojnih storitev, kar pomeni 1.991.700 EUR tehnične pomoči EIB za celoten program ELENA. Mestna občina Maribor bo predvidoma pridobila 418.242,60 EUR za sofinanciranje pridobitve upravičene dokumentacije.

V projekt ELENA je vključenih 13 partnerjev iz 4 statističnih regij in 12 različnih občin. Vodilni partner je Mestna občina Kranj, ki tvori konzorcij skupaj z Mestno občino Novo mesto, Mestno občino Maribor in občinami Laško, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica pri Dravi, Duplek in podjetjema Eles d.o.o. ter Pošto Slovenije.

Mestna občina Maribor bo v okviru programa ELENA pridobivala projektno dokumentacijo za celostne energetske sanacije izbranih objektov iz področja predšolske vzgoje in šolstva ter koristila storitve za izvedbo ukrepov za energetsko učinkovitost javne ulične razsvetljave.

Za vsebino te objave so odgovorni izključno avtorji. Ni nujno, da odraža mnenje Evropske unije. Za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij ne odgovarja niti Evropska investicijska banka niti Evropska komisija.

Vrednost celotnega projekta v EUR

464.714,00

Lastna sredstva MOM v EUR

46.471,40

Vrednost sofinanciranja v EUR

418.242,60

Program sofinanciranja

European Local ENergy Assistance: Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)

Financerji projekta

Projekt sofinancira Evropska investicijska banka iz programa Obzorje 2020 Evropske unije.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano