Energetska sanacija javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor (OŠ Tabor I Maribor)

Energetska sanacija javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor (OŠ Tabor I Maribor)

Opis projekta

Namen projekta je zagotoviti celovito energetsko sanacijo javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor, Osnovne šole Tabor I Maribor.

Operacija vključuje potrebne ukrepe za dosego statusa celovite energetske prenove objekta. V okviru projekta bomo v Osnovni šoli Tabor I prenovili stavbni ovoj, zamenjali stavbno pohištvo in namestili zunanja senčila, prenovili ogrevalni sistem, notranjo razsvetljavo, namestili bomo termostatske ventile in vzpostavili energetsko upravljanje. S predvidenimi sanacijami bomo prihranili energijo in znižali obratovalne ter vzdrževalne stroške.

Z obravnavanim projektom je Mestna občina Maribor kandidirala za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v višini 49% upravičenih stroškov. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin.

Splošni cilji projekta so:

 • zagotoviti energetsko sanacijo sistemov za oskrbo s toploto;
 • izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnice, zmanjšati porabo energije in stroške za rabo energije;
 • prenoviti stavbni ovoj in stavbno pohištvo;
 • zagotoviti energetsko sanacijo notranje razsvetljave;
 • vgraditi termostatske ventile in izvesti hidravlično uravnoteženje sistema;
 • vzpostaviti energetsko upravljanje;
 • izboljšati delovne in bivanjske pogoje za uporabnike stavbe (šolarje, zaposlene);
 • zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne spremembe;
 • izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih.

Specifični cilji projekta so:

 • zmanjšati rabo energije za 144.114,36 kWh na leto,
 • zmanjšati stroške energije v vrednosti 22.068,04 EUR na leto,
 • znižati stroške vzdrževanja vsaj za 11.045,88 EUR na leto,
 • zmanjšati emisije CO2 za 55,67 ton na leto.
Vrednost GOI del in strokovnega nadzora po pogodbi v EUR

2.212.256,46

Predvidena lastna sredstva MOM v EUR

1.643.915,71

Predvidena vrednost sofinanciranja v EUR

568.340,75

Program sofinanciranja

Energetska sanacija javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor (OŠ Tabor I Maribor)

Financerji projekta

Projekt Energetske sanacije javnega objekta v lasti Mestne občine Maribor (OŠ Tabor I Maribor) sofinancirata:

 • Evropska unija (Kohezijski sklad – 85%) ter Republika Slovenija 15%, do višine 49% upravičenih stroškov projekta ter
 • Mestna občina Maribor
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano