ZDRAVSTVENI SEMAFOR ob 17. Evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu, od 23. do 29. januarja 2023

Novica
24. januarja, 2023

Ena izmed vodilnih pobud Evropskega načrta za boj proti raku je spodbujanje cepljenja proti virusom, ki povzročajo raka. Okužbe s humanimi papilomavirusi (HPV) so najpogostejše spolno prenosljive okužbe. Gre za okužbe z visokorizičnimi HPV, ki povzročajo različne vrste rakov. Na prvem mestu rak materničnega vratu, povzročajo pa lahko tudi raka zadnjika, druge rake spolovil ter raka ustnega dela žrela pri moških in pri ženskah, prav tako pa povzročajo tudi genitalne bradavice.

Rak materničnega vratu (RMV) je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka.

Spodbujanje cepljenja proti virusom, ki povzročajo raka, je ena izmed vodilnih pobud Evropskega načrta za boj proti raku. Prav tako pa je pomemben pa državni presejalni program ZORA.

Cepljenje proti HPV

Cepljenje proti HPV je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV oziroma  pred prvimi spolnimi stiki. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov pri svojem izbranem osebnem ginekologu, je verjetnost, da bo zbolela s tem rakom, izjemno majhna.

Cepljenje proti HPV se izvaja pri mladostnicah in mladostnikih, kot priporočeno cepljenje na sistematskem pregledu v 6 (šestem) razredu osnovne šole.

Cepljenje proti HPV je izjemno varno in učinkovito. Cepljenje je najbolj učinkovito, če ga mladi prejmejo dovolj zgodaj, še preden postanejo spolno aktivni.

Po preliminarnih podatkih iz elektronskega registra cepljenih oseb (eRCO) je do 14. 11. 2022 prejelo prvi odmerek cepiva proti HPV 54,7 % deklic in 31,0 % dečkov, rojenih leta 2010 (deklice in dečki, ki so v šolskem letu 2021/22 večinoma obiskovali 6. razred osnovne šole). Drugi odmerek cepiva proti HPV pa je do navedenega datuma prejelo 41,8 % deklic in 21,7 % dečkov, rojenih leta 2010. Mladostniki in mladostnice, ki jim cepljenje proti HPV pripada in še niso prejeli drugega odmerka oz. še niso bili cepljeni, bodo predvidoma cepljeni v šolskem letu 2022/23.

O programu ZORA

V Sloveniji organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu (RMV) obstaja od leta 2003, t. j.  Državni program ZORA. V Sloveniji za RMV letno zboli v zadnjih letih okoli 100 do 120 žensk.

Ime državnega programa ZORA sestavljajo črke iz naslova programa – Zgodnje Odkrivanje predRAkavih sprememb materničnega vratu. Program ZORA rešuje življenja s tem, da omogoča organizirano populacijsko odkrivanje in zdravljenje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb materničnega vratu. Vsaka ženska, stara med 20 in 64 leti, ki v zadnjih 3 (treh) letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, dobi na dom pisno vabilo na pregled. Presejalne preglede žensk opravljajo izbrani osebni ginekologi na primarni zdravstveni ravni v javnih zavodih in zasebniki s koncesijo. Ženska lahko na presejalni pregled pride tudi sama oziroma jo vsake tri leta povabi njen ginekolog. S pregledovanjem zdravih žensk pravočasno odkrijejo tiste, ki imajo predstopnjo ali začetno stopnjo raka materničnega vratu (RMV). Tedaj je možno z enostavnimi terapevtskimi posegi raka preprečiti ali povsem pozdraviti. Na ginekološkem pregledu ginekolog ženski odvzame bris materničnega vratu, ki ga nato pošlje v citološki laboratorij, ki oceni, ali so celice materničnega vratu v brisu normalne ali patološko spremenjene. Rezultate izvida sporoči ginekologu.

V letu 2022 je imela večina žensk negativen izvid presejalnega brisa materničnega vratu (okoli 95 %), mali delež pa patološki izvid (okoli 5%).

Register ZORA, na Onkološkem inštitutu Ljubljana zbira podatke o vseh izvidih brisov materničnega vratu in triažnih testih HPV iz vseh slovenskih laboratorijev in  omogoča spremljanje stopnje pregledanosti in kakovosti presejalnih in morebitnih diagnostičnih postopkov.

Odzivnost žensk na program in posledična pregledanost populacije sta v tesni povezavi z ozaveščenostjo žensk, njihovo naklonjenostjo programu ter dostopnostjo storitev. Ženskam so informacije o programu ZORA in raku materničnega vratu dostopne na spletni strani ZORA, nekaterih lekarnah, pri izvajalcih zdravstvenih storitev, določenih NVO ter v informativnem materialu, ki ga prejmejo na dom skupaj z vabilom na presejalni pregled.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je že leta 2020 lansirala globalno strategijo za odpravo raka materničnega vratu in postavila tri cilje, in sicer 70 % udeležba žensk v presejalnih programih, ustrezno zdravljenih več kot 90 % odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu ter 90 % precepljenost deklic proti humanim papilomavirusom (HPV). Slovenija prva dva cilja že dosega, več pozornosti pa je potrebno posvetiti cepljenju proti HPV. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor, kot pomemben del Zveze slovenskih društev za boj proti raku koordinira aktivnosti zveze glede tega pomembnega javno-zdravstvenega vprašanja. Že dve leti zapored organizira in koordinira osvetlitev javnih institucij z turkizno barvo, simbolno barvo raka materničnega vratu, ter ostale akcije ozaveščanja.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano