Zbiranje vlog oškodovancev zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

Novica
27. julija, 2023

Obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep št.: 844-27/2023-85-DGZR dne, 26.07.2023 o pričetku ocenjevanja škode zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Mestna občina Maribor pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi močnega neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. 7. 2023 . Vlogo za prijavo škode zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. 7. 2023 je potrebno oddati na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor oziroma po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@maribor.si, najkasneje do 17.08.2023.

POMEMBNO!!! – Izpolnjevalci vlog in obrazcev naj bodo pri izpolnjevanju pozorni, da izpolnjujejo vloge za pravilne datume, ko je pri njih nastala škoda. Trenutno oz. vse do 10. 8. 2023 se namreč izpolnjujejo dvojni obrazci, in sicer za škodo nastalo 12. in 13. 7 2023 ter za škodo nastalo med 17. in 25. 7. 2023.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano