Delovni dan_kick off_SMILE (1)

Začetek izvajanja projekta SMILE (Horizon Europe) za izboljšanje duševnega zdravja mladih

Novica
8. junija, 2023

Z uvodnim srečanjem partnerjev projekta SMILE, ki je potekalo 30. in 31. maja 2023 v Dortmundu, smo začeli z izvajanjem aktivnosti. Na prvem sestanku (kick-off-u) partnerjev iz devetih evropskih držav so bile predstavljene glavne aktivnosti projekta, delovni paketi ter terminski plan izvajanja projekta. Partnerji smo zastavili temelje za uspešno izvedbo projekta.

Glavni cilji projekta SMILE so zagotoviti skrb za duševno zdravje mladih, uvedba novih inovativnih metod za zgodnje odkrivanje anksioznih motenj, krepitev odpornosti in kognitivne prožnosti mladih s pomočjo umetne inteligence, vzpostavitev novih storitev, odprte platforme znanja, izboljšanje prenosa znanja ter priprava strategije za zmanjševanje tveganj in povečanje ozaveščenosti o anksioznih motnjah.

Horizon_logo

Duševno zdravje je eden temeljnih stebrov zdravja in blagostanja vsakega posameznika in njegovih bližnjih. Rezultati raziskav v Sloveniji kažejo, da je leta 2016 približno četrtina odraslih prebivalcev Slovenije vsakodnevno doživljala stres in imela težave z njegovim obvladovanjem, prav tako pa se soočamo z naraščajočim trendom pojava duševnih motenj pri mladih. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da duševne motnje prizadenejo petino mladih. Podatki kažejo, da je depresija eden vodilnih vzrokov delovne nezmožnosti in da se približno polovica duševnih motenj začenja pred 14. letom starosti. Slovenski Nacionalni program duševnega zdravja je zato usmerjen v krepitev duševnega in posledično celostnega zdravja in dobrobiti tako posameznikov kot celotne družbe. Zajema aktivnosti in ukrepe, usmerjene v promocijo duševnega blagostanja, preprečevanje duševnih motenj, varovanje človekovih pravic in celostno skrb za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Nacionalni program poudarja promocijo duševnega zdravja kot ključnega vidika zdravja, ki omogoča dobrobit in dolgotrajno blagostanje posameznika, njegovih bližnjih, neposrednega okolja in družbe kot celote (NIJZ, Nacionalni program duševnega zdravja, 2019).

Projekt SMILE bo s svojimi aktivnostmi, ki zajemajo razvoj in implementacijo pilotnih rešitev in promocijo zdravega načina življenja, pripomogel tako k uresničevanju ciljev Mestne občine Maribor kot tudi Nacionalnega programa.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano