Velika mestna čistilna akcija – aktivnosti ob obeleževanju okoljskih dni

Novica
15. marca, 2024

V Mestni občini Maribor se bodo v času obeleževanja pomembnih okoljskih dni, mednarodnega dneva gozdov (21. marca), svetovnega dneva voda (22. marca) in svetovnega dneva Zemlje (22. aprila), odvijale različne aktivnosti, med njimi že 6. tradicionalna mestna čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb 2024 v okviru projekta Izboljšajmo Maribor.

K sodelovanju želimo pritegniti občanke in občane vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, društva, šole, vrtce, podjetja, zaposlene v mestni upravi MO Maribor, njenih zavodih in javnih podjetjih .

Okoljske aktivnosti bodo potekale vse od 21. marca do 22. aprila. Velika mestna čistilna akcija pa bo stekla  v soboto, 6. aprila, med 9. in 13. uro. Na ta dan bo sta potekali najobsežnejši organizirani in vodeni akciji odstranjevanja odpadkov iz narave, in sicer na območju Krajinskega parka Mariborsko jezero in mestnega gozda Stražun. Prav tako pa bodo na ta dan organizirane akcije čiščenja manjših območij v nekaterih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Z akcijo na ta dan se MOM pridružuje tudi vseslovenskemu dnevu prostovoljstva Dan za spremembe, ki vabi ljudi, da sooblikujejo boljšo družbo, tako da se v svojem okolju povežejo v akcijah, ki lahko rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja.

Tudi letos bodo v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti določena in označena zbirna mesta za skupinsko pobiranje odpadkov.

V mestnih četrteh in krajevnih skupnostih, ki ne bodo organizirale čistilnih akcij določenih območij bomo pozvali občane, da se na ta dan sprehodijo v naravi v okolici svojih domov in poberejo odpadke iz neposrednega naravnega okolja (okolice stanovanjskih blokov, šol in vrtcev, športnih objektov, z javnih zelenih površin, parkov, gozdov, pokopališč …) ter jih odložijo v domače posode za odpadke.

V akcijo želimo vključiti čim večje število šol, vrtcev, društev, nevladnih oragnizacij in občanov v različnih vlogah – kot obiskovalci parkov in gozdov, kot stanovalci v večstanovanjskih objektih, uporabniki športnih površin, uporabniki otroških igrišč … in zaposlene v MO Maribor in njenih zavodih ter javnih podjetjih (JHMB).

Vzporedno s tem si bomo prizadevali za ozaveščanje občanov o pomenu skrbi za okolje in o vlogi vsakega posameznika pri tem, zlasti v neposrednem okolju, kjer živijo, pa tudi pri obisku parkov in gozdov, športnem udejstvovanju in podobno.

Pozvali bomo društva in posameznike, da v obdobju od 21. marca do 22. aprila svoje aktivnosti usmerijo  v okoljevarstvene vsebine. V tem obdobju so pomembni datumi:

 • 21.marec- mednarodni dan gozdov
 • 22. marec – svetovni dan voda
 • 4. april- svetovni dan zapuščenih živali
 • 6. april- Dan za spremembe
 • 22. april-  svetovni dan okolja

Mednarodni dan gozdov (21. marec 2024)

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov z namenom praznovanja in ozaveščanja o pomenu vseh vrst gozdov. Države se spodbuja, da si na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni prizadevajo organizirati dejavnosti, ki vključujejo gozdove in drevesa, kot na primer akcije sajenja dreves.

Temo za vsak mednarodni dan gozdov izbere Kolaborativno partnerstvo za gozdove. Letošnji mednarodni dan je posvečen temi Gozdovi in inovacije: Nove rešitve za boljši svet.

MOM bo na ta dan pripravila razstavo v MČ Pobrežje o našem najlepšem gozdu Stražunu.

Svetovni dan voda (22. marec 2024)

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeiru leta 1992. Več kot 70% našega planeta prekrivajo vode. Kljub temu, da je voda vir našega življenja, se ljudje ne zavedamo njenega pomena. Vse premalo pozornosti posvečamo skrbi za ohranjanje voda. Dan voda je namenjen prav opozarjanju, da je voda vir našega življenja in naša skrb mora biti posvečena ohranjanju vseh njenih oblik.

Svetovni dan Zemlje (22. april 2024)

Svetovni dan Zemlje, ki ga že več kot po stoletja obeležujemo 22. aprila, letos poteka s pobudo, da moramo investirati v naš planet. Svetovni dan zemlje v svojem sporočilu nagovarja vsakega izmed nas. »To je trenutek, ko lahko spremenimo vse. Zdaj je čas za neustavljiv pogum. Skupaj moramo vlagati v naš planet. Kajti zelena prihodnost je uspešna prihodnost«.

Strokovno podporo bodo v akciji zagotavljala službe in uradi MO Maribor (Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti, materialno tehnična služba, Kabinet župana in odnosi z javnostmi, Urad za kulturo in mladino), Skupna občinska uprava Maribor (Medobčinski inšpektorat, Skupna služba varstva okolja), naša javna podjetja, povezana v Javnem holdingu Maribor (JHMB): Snaga, Mariborski vodovod, Nigrad, Šport Maribor, Pogrebno podjetje, Marprom, Energetika, Mestne nepremičnine.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano