Uspešno nadaljevanje projekta TRIBUTE

Novica
9. junija, 2022

Projekt TRIBUTE se izvaja že drugo leto. Celoten konzorcij načrtuje naslednje srečanje usmerjevalnega odbora julija prihodnje leto v Novem Sadu (Srbija), organizirati pa ga namerava po koncu omejitve potovanj zaradi pandemije COVID-19. Kmalu bodo pripravljeni in razposlani dnevni red in podrobnosti o morebitnih spremljevalnih dogodkih. Na srečanju bodo projektni partnerji razpravljali o dosedanjih rezultatih pri izvajanju živega laboratorija in pilotnih ukrepih ter o težavah, s katerimi so se srečali v prvih mesecih, da bi opredelili transnacionalno strategijo TRIBUTE za trajnostno mobilnost v jadransko-jonskih mestih.

Nekatera pričakovanja so bila predstavljena na letnem dogodku ADRION, ki je potekal 17. maja v Tirani (Albanija) v okviru 7. foruma Strategije EU za jadransko in jonsko regijo (EUSAIR). Ob tej priložnosti je prof. Coppola (Politecnico di Milano, vodilni partner TRIBUTE) predstavil pristop TRIBUTE (»quadruple helix«) za opredelitev ukrepov, ki so usmerjeni v nizkoogljično in vključujočo mobilnost v mestih s poudarkom na konceptu »Mobility Islands«, tj. pilotnem ukrepu, ki ga izvaja Sarajevo. Poleg tega bo TRIBUTE s svojo stojnico prisoten na konferenci Velocity 2022, ki bo od 14. do 17. junija potekala v Ljubljani (Slovenija) v okviru organizacije Evropske kolesarske zveze (EKZ). To bo odlična priložnost za raziskovanje novih možnosti sodelovanja z drugimi evropskimi mesti ter za izmenjavo predhodnih rezultatov pilotnih ukrepov TRIBUTE, zlasti tistih, ki so povezani z razvojem zelenih kolesarskih poti.

Mestna občina Maribor naslavlja potrebo po dodatnih kapacitetah na področju trajnostne mobilnosti, zato širimo kapacitete in nabavljamo nov mini avtobus in s tem omogočamo trajnostno mobilnost tudi najbolj ranljivim skupinam, kot so starejši in otroci. Mini avtobus bo tako povečal kapacitete že dobro sprejetega sistema Maister in komplementarno dopolnjeval sistem trajnostne mobilnosti bike sharinga –  Mbajk.  S  prevozi na lokacijah na pilotnem območju v centru mesta bomo omogočali navezavo različnih oblik trajnostne mobilnosti, kot so hoja ali vožnja s kolesi ter zniževali ogljični odtis. MOM v projektu vzpostavlja tudi mrežo varnih zelenih urbanih kolesarskih poti, ki se vključijo v celotno kolesarsko omrežje in turistično ponudbo Maribora ter se tako spodbudi višjo stopnjo kolesarjenja tudi pri vsakodnevnih premikih ranljivih skupin. 

###

To sporočilo za javnost je bilo pripravljeno s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino sporočila za javnost je odgovorno izključno partnerstvo TRIBUTE in v nobenem primeru ne sme izražati stališča Evropske unije in/ali organov programa ADRION.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano