Še 5 dni za prijavo na ESS razpis za izobraževanje v kulturi za leto 2022

Novica
19. avgusta, 2022

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je podaljšal prijavni rok v okviru izbora operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022, podaljšanje je do 22. 8. 2022.

Kdo se lahko prijavi?


Prijavo na javni razpis, ki je objavljen v Uradnem listu, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022 in na spletni strani JSKD, lahko oddajo brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki se ne usposabljajo ali izobražujejo iz javnih sredstev in jih zanima delo v kulturi. JSKD nudi brezplačno izobraževanje v obsegu 120-ih ur v okviru različnih izobraževanih modulov: gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd.).

Kako poteka postopek prijave?


Kandidati izpolnijo E-PRIJAVNICO in OBRAZEC ZA FORMALNO PRIJAVO, in ga skladno z navodili pošljejo na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: ponedeljek, 22. 8. 2022.

Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%), preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.

DODATNE INFORMACIJE:
Irena Kržan, T: 01/24 10 510, E: ess.razpisi@jskd.si
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano