Projektni partnerji eDigistars začeli z izvajanjem pilotnih aktivnosti

Novica
19. maja, 2022

Za pilotno izvajanje instrumenta POWERYOU so partnerji organizirali različna srečanja, na katera so pritegnili zainteresirane strani, predstavnike urada za delo, izvajalce javnih storitev, občine, nevladne in zasebne organizacije. Nato so se nekateri od njih pridružili enodnevnim seminarjem za usposabljanje.

V zvezi z orodjem LABEL je večina partnerjev svojim ekipam ponudila enodnevno usposabljanje, ki mu je sledila priprava mini akcijskega načrta. Nekateri projektni partnerji so zaključili road-show z obiski glavnih industrijskih delodajalcev, izpolnjenih je bilo več vprašalnikov. Za promocijo orodja LABEL so partnerji organizirali številna dvostranska srečanja s kadrovskimi menedžerji industrijskih delodajalcev in različne spletne delavnice.

Pilotne dejavnosti za instrument CAMPUS so tečaji, prilagojeni potrebam uporabnikov. Z različnimi partnerji so v različnih fazah. Izkušnje glede poteka izobraževanj preko orodij so si projektni partnerji izmenjali na Tretjem projektnem sestanku, ki so ga organizirali projektni partnerji iz Avstrije.

Usposabljanja in tečaji so pri različnih partnerjih v različnih fazah – nekatera že potekajo, druga naj bi se začela kmalu ali pa so že končana. Več v prilogi spodaj.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano