Predstavitev poteka gradnje Zdravstvene postaje na Jezdarski ulici stanovalcem

Novica
20. oktobra, 2022

Spoštovane stanovalke in stanovalci, poslovni subjekti v bližini zdravstvenega doma na Jezdarski ulici.

V kratkem se bodo v vaši okolici pričeli večji gradbeni posegi, saj se bo rušila obstoječa zgradba zdravstvene postaje, da se lahko prične gradnja novega, sodobnega objekta za primarno in sekundarno zdravstveno varstvo z lekarno, objekta, ki ga v tem delu mesta še kako potrebujete.

V prostorih nove zdravstvene postaje, ki bo tudi večja kot sedanja, bo poskrbljeno za primarno zdravstveno varstvo, umeščene bodo specialistične ambulante – ginekologija, otroško zdravstveno -, laboratoriji in lekarniška dejavnost. Tako bo vam, okoliškim stanovalcem, na voljo moderna in sodobna zdravstvena oskrba.

Sedaj smo tik pred tem, da bomo pričeli z gradnjo, torej s pripravljalnimi in rušitvenimi deli obstoječega objekta, zato vam želimo podrobneje predstaviti potek gradnje. Po zaključeni gradnji bo urejeno tudi širše območje ob objektu z različnimi drevesi, tlakovnimi pohodnimi površinami in postajališči za kolesa.

Vabimo vas na predstavitev projekta in poteka gradnje zdravstvene postaje na Jezdarski ulici v ponedeljek, 24. oktobra, ob 16. uri v objektu na Ulici heroja Zidanška 13 (pogovorno Stara glasbena šola).

Projekt bodo predstavili župan MO Maribor Saša Arsenovič, Marko Turčin, pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Jernej Gruber, vodja projekta na MO Maribor, predstavniki arhitekturnega biroja Styria arhitektura d.o.o., in Bogdan Rojst ter Maja Golubovič, kot predstavnika izvajalca Pomgrad, d.d..

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano