Poziv k predhodnemu posvetovanju o poimenovanju nove ulice v MO Maribor

Novica
9. marca, 2023

Župan Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic, stavb (Ur. l. RS, št. 25/2008) objavlja poziv k predhodnemu posvetovanju o osnutku odloka za poimenovanje nove ulice v Mariboru.

Županu Mestne občine Maribor poziva fizične in pravne osebe k predhodnemu posvetovanju o osnutku odloka, v katerem se predlaga poimenovanje nove ulice v naselju Maribor z imenom Marburška ulica.

Natančen potek ulice je opredeljen v osnutku odloka in grafičnem prikazu, ki sta priložena k pozivu.

Predhodno posvetovanje o osnutku odloka traja od 09. 03. do vključno 24. 03. 2023.

V času predhodnega posvetovanja lahko fizične in pravne osebe k osnutku odloka vložijo mnenja, predloge in pripombe pisno:

  • po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Služba za delovanje mestnega sveta, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali
  • po e – pošti na naslov: mestna.obcina@maribor.si

Poziv je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor 09. 03. 2023.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano