Ob mednarodnem dnevu invalidov mariborski Svet invalidov s številnimi realiziranimi projekti

Novica
1. decembra, 2022

Leta 1992 so Združeni narodi z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Letošnje geslo Združenih narodov je: »Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta.« 

Mestna občina Maribor se je leta 2009 na pobudo invalidov in z namenom izboljšanja enakih možnosti invalidov v Mariboru, vključila v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) in prejela listino »Občina po meri invalidov.« Kot posvetovalno telo župana je bil ustanovljen Svet invalidov MO Maribor, v katerega so vključeni predstavniki Mariborskih invalidskih društev kot stalni člani, in predstavniki strokovnih in drugih služb, ki sodelujejo z invalidi.

Skozi leta aktivnega delovanja Sveta invalidov Mestne občine Maribor potekajo prizadevanja za izboljšanje možnosti invalidov, povezovalne aktivnosti in izobraževalna srečanja, podprta s strani Mestne občine Maribor, ki se jih udeležujejo številni invalidi iz različnih invalidskih društev.

V letu 2022 je bil Svet invalidov zelo aktiven. Vse zadane naloge so bile realizirane ali so v postopku urejanja kjer so člani delovnih skupin opozorili na določene težave.

Iz Akcijskega načrta za invalide za leto 2022 realiziranih več pomembnih projektov za invalide

Športne igre invalidov in Športno – rekreativno srečanje invalidov

V Mariboru so v maju 2022 v organizaciji Sveta invalidov potekale že 13. športne igre invalidov. Udeležba je bila po dveh letih pandemije visoka. Skupno se je iger udeležilo 290 tekmovalcev iz 16 invalidskih organizacij in 140 navijačev. 27. avgusta 2022 smo izvedli Športno – rekreativno srečanje invalidov na ŠRC Fontana, kjer je bila udeležba rekordna – 136 udeležencev in 8 gostov.

Evropski teden mobilnosti

V septembru so v okviru Evropskega tedna mobilnosti predstavljene težave invalidov pri mobilnosti na Trgu svobode v Mariboru. Ponovno je bila izpostavljena problematika s parkirnimi prostori – na običajna parkirna mesta pred občinsko stavbo na Ulici heroja Staneta 1 je bilo parkiranih 5 invalidskih vozičkov, ki so nosili napise »Pridem takoj«, »Samo na pošto sem skočil« in podobne najpogostejše izgovore kršiteljev, ki parkirajo na invalidske parkirne prostore. V okviru dneva mobilnosti invalidov je bil opravljen sprehod z evidentiranjem arhitekturnih ovir do nove promenade in prvega ribnika, ki se ga je udeležil tudi predstavnik Sektorja za komunalo in promet na MO Maribor. O sprehodu je bilo zapisano poročilo, in posredovano pristojnim na MO Maribor. Na Dnevu mobilnosti invalidov so sodelovali tudi Radio Maribor, predstavljeno je bilo tudi nekaj novosti Soče opreme in Zavoda Brez ovir, kot na primer pokriti skuter in bazensko dvigalo.

Kulturni večer invalidov

Po dveletnem premoru je v živo potekal tudi Kulturni večer invalidov, ki je ponovno napolnil Kazinsko dvorano in so ga invalidi ter ostali gostje zelo pogrešali. Kulturnega večera invalidov se je udeležil tudi župan MO Maribor Saša Arsenovič in številni vabljeni gostje.

13. številka glasila Svet invalidov

V letu 2022 je izšla že 13. številka glasila Svet invalidov, v 1100 izvodih, v katerem svoje prispevke objavljajo invalidi in Svet invalidov MO Maribor.

Dvigalo v Narodnem domu Maribor

Mestna občina Maribor je na pobudo invalidov pričela z izgradnjo in v novembru 2022 predala v uporabo dvigalo v Narodnem domu Maribor, ki je priljubljena lokacija za izvedbo prireditev in proslav tudi za invalide.

Dva samostoječa zaslona na Avtobusni postaji Maribor

Mestna občina Maribor se s sodelovanjem na evropskih projektih trudi izboljšati pogoje za dostopnost invalidov. V letu 2022 se končuje skupen projekt DANOVA- Inovativne prevozne storitve za slepe in slabovidne potnike v Podonavju s partnerjem Univerzo v Mariboru (sofinanciranega s strani Evropske unije v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje), sodelovali pa so tudi predstavniki invalidov. V okviru projekta je bila podana ocena dostopnosti avtobusnih postajališč v Mariboru, v novembru 2022 sta bila na glavno avtobusno postajo v Mariboru umeščena 2 samostoječa zaslona za prikaz voznih redov, ki sta interaktivna in omogočata povečavo prikaza voznih redov. V okviru projekta bodo do konca leta 2022 s slepimi in slabovidnimi izvedena usposabljanja zaposlenih šoferjev; nabava okvirjev, ki bodo omogočali namestitev večjih formatov avtobusnih voznih redov mestnega prometa in izdelava stilizirane karte tlorisa postaje.

Vse leto se izvaja nadzor nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih za invalide, posebej poostreno še na mednarodni dan invalidov, 3. december.

Sklepne misli predsednika Sveta invalidov MO Maribor Milana Kotnika

Svet invalidov MO Maribor je v sodelovanju z Mestno občino Maribor pomemben podporni člen za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor. Še naprej si bomo aktivno prizadevali za skupno izvajanje ukrepov, s katerimi bomo vodstvo občine in strokovne službe ter širšo javnost spodbujali k odpravljanju neenakosti, za bolj enakovredno in enakopravno vključevanje ter varovanje in spoštovanje pravic ter osebne integritete invalidov.

Ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov čestitamo vsem invalidom, njihovim družinskim članom, prijateljem, invalidskim in humanitarnim organizacijam ter vsem, ki si prizadevajo za boljšo kakovost življenja invalidov v Mariboru in širše.

Hkrati pa se zahvaljujemo vsem članom SIMOM ter delovnim skupinam Sveta invalidov za vso dosedanje dobro in nesebično delo ter podporo invalidom za njihovo enakopravnejše vključevanje v življenje v vse sfere družbenega življenja in vam želimo še naprej uspešno delo.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano