Mestna občina Maribor partner v projektu SETCOM

Novica
1. julija, 2022

Projekt SETCOM s polnim imenom »Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju«, katerega glavni namen je razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc ter pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra. Projekt je skupaj s partnerji pripravila Univerza v Mariboru in ga prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021. Projekt je bil izbran za sofinanciranje.

Splošni cilj projekta SETCOM je prispevati k izboljšanju socialno emocionalnih kompetenc in pismenosti (prečnih kompetenc) na področju umetne inteligence pedagoških delavcev.

S projektom SETCOM bomo prispevali k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh izobraževanja ter izboljšanju podpornega okolja za visokošolske učitelje na pedagoških študijskih programih, študente pedagoških študijskih smeri, pedagoške delavce na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter neformalnega izobraževanja kot tudi administrativne delavce.

Glavne aktivnosti projekta bodo redna pedagoška srečanja razvojnih timov; razvoj in implementacija izobraževalnih modulov ter prenos znanj v šolsko prakso.

Mestna občina Maribor se zaveda pomembnosti projektov, ki sledijo družbenim spremembam in zagotavljajo nova znanja ter s tem odpirajo tudi nove priložnosti za razvoj izobraževalnih institucij in mesta samega. Zavedamo se, da lahko te cilje dosežemo le s povezovanjem, sodelovanjem in izmenjavo znanj ter primerov dobrih praks.

V projektu bomo prevzeli naloge povezovanja, promocije, spodbujanja in pospeševanja projektnih aktivnosti v šolah in vrtcih ter komunikacije z širšo javnostjo. Prav tako si želimo vključitev naše institucije – naših zaposlenih v izobraževanje za pridobivanje potrebnih veščin 21. stoletja. Izvajanje bo potekalo pod sloganom »Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«.

Višina dodeljenih sredstev sofinanciranja omenjenega projekta znaša največ do 499.409,61 EUR, delež sofinanciranja je 100%, projekt bo trajal do 30.4.2024.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano