Mednarodni dan gozdov 2024

Novica
18. marca, 2024

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Letošnje geslo tega dneva je “Gozd in inovacije – nove rešitve za boljši svet”.

Leta 2012 je Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO) razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov z namenom promocije gozdov ter ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Letošnji mednarodni dan je posvečen temi Gozdovi in inovacije: Nove rešitve za boljši svet.

Slovenija je neizmerno bogata z gozdovi, saj ti prekrivajo skoraj 60 odstotkov naše domovine. Večji del, 76% predstavljajo gozdovi v zasebni lasti, 21% gozdov je v lasti države in 3% gozdov je v lasti občin. V Mestni občini Maribor si želimo gozdove s posebnim namenom, ki imajo poudarjeno socialno funkcijo urejati s podporo lastnikov in obiskovalcev gozdov. Za to moramo dobro sodelovati z Zavodom za gozdove, Slovenskimi državnimi gozdovi, drugimi institucijami in zasebnimi lastniki. V ta namen smo izvedli tudi Srečanje s predavanjem za lastnike gozdov s posebnim namenom, ki ga želimo organizirati tudi letošnje leto. Koristne informacije so na voljo na tej povezavi: Mestni gozdovi – Maribor.si

Dela v gozdu vse pogosteje pogojujejo vremenske razmere. Zaradi silovitejših naravnih ujm v zadnjih letih gozdnogojitvena dela v veliki meri narekujejo posledice teh pojavov. Tako smo tudi v Mestni občin Maribor lansko leto odpravljali posledice neurja. Na območju Krčevine, Mariborskega otoka, Betnave, Tezna in Dobrave smo odstranjevali podrta drevesa. O teh so nas obveščali občani in Zavod za gozdove Slovenije. Veliko dreves je bilo podrtih tudi na parcelah v lasti Republike Slovenije, s katerimi opravlja družba Slovenski državni gozdovi in v zasebni lasti, s katerimi upravljajo lastniki. Lastnike gozdov prosimo, da si ogledajo svoje gozdove in kontaktirajo Zavod za gozdove ter odstranijo nevarna drevesa. Še vedno velja previdnost pri gibanju skozi gozd, ki je poškodovan od neurja.

Ljudje se radi umaknemo v naravo, kjer iščemo priložnost za rekreacijo, druženje, opazovanje rastlin in živali. Pri tem pa je potrebno upoštevati določena pravila in gozdni bonton Gozdni_bonton_2019_SLO_za_tisk.pdf (zgs.si)

Na mednarodni dan gozdov vas vabimo na razstavo o Stražunu, ki bo na ogled med 21. marcem in 6. aprilom v avli sedeža MČ Pobrežje. Razstava je dostopna tudi na povezavi: http://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/mestni-gozdovi/straun/razstava-o-strazunu/.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano