Anketa: Turistični potenciali Mariborskega Pohorja

Novica
25. aprila, 2022

Mestna občina Maribor je skupaj s partnerji v okviru 3. javnega poziva TOTI LAS pričela z aktivnostmi projekta Doživetja Bolfenk.

V okviru tega projekta pripravlja med drugim tudi Elaborat programe naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja.

Namen elaborata je povzeti obstoječe stanje, predstaviti potenciale in podati usmeritve z ukrepi za celostno ureditev Mariborskega Pohorja, ki bo privabljalo tako lokalne prebivalce kot tudi turiste. Prebivalci MČ Radvanje, KS Razvanje, KS Pekre in KS Limbuš ste vsakodnevni uporabniki javne infrastrukture in ostale ponudbe v tem delu občine. Vaše potrebe in mnenje so za nas zelo pomembni. 

Vabimo vas, da si vzamete5 minut časa za anonimno anketo in nam na ta način pomagate pri oblikovanju omenjenega elaborata. Prosimo vas, da anketo posredujete prijateljem, znancem in drugim iz omenjenih MČ in KS.

Vprašalnik je dostopen na: https://www.1ka.si/anketapohorje

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano