1. marec – mednarodni dan Civilne zaščite

Novica
1. marca, 2024

Prvi marec je mednarodni dan Civilne zaščite. Pripadniki struktur za zaščito, reševanje in pomoč ste ključni del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, svoj čas namenjate delu v sistemu in ste venomer, ko se zgodi nesreča, pripravljeni pomagati.

Tvegate lastno varnost, da bi zaščiti življenja in premoženje drugih. Vaša strokovnost, organiziranost in odločnost so ključni za učinkovito ukrepanje.

Hvaležni smo vam za vaše delo, ki je pogosto nevidno in premalo cenjeno. Vaša predanost nam daje pogum in upanje v najtežjih trenutkih. Hvala tudi vašim družinam in bližnjim, ki vas podpirajo in razumejo, ko se odzivate na nujne klice dolžnosti.

Aleksander Saša Arsenovič, župan MOM in Samo Robič, poveljnik CZ MOM

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano