Stališča do pripomb na izhodišča za pripravo OPPN za del območja Pobrežje Po1-SD (varovana stanovanja)

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev s stališči do pripomb podanih na izhodišča za pripravo podrobnega prostorskega načrta.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano