Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino z ID znakom parcela 678 347/2

Obvestilo

Rok za prijavo je potekel

Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino z ID znakom parcela 678 347/2

Splošni opis

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 4780-496/2021-5 z dne 28.12.2021 s katero se v tč. 1 izreka te odločbe odvzame status grajenega javnega lokalnega pomena nepremičnini z ID znakom parcela 678 347/2, k.o. 678 Spodnje Radvanje, parc.št. 347/2.

Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino z ID znakom parcela 678 347/2

Razpisna dokumentacija

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano