Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, parcele št. 874/14, 874/16 in 874/5, vse k.o. 636 – KAMNICA in parc. št. 1430/4, k.o. 635 – BRESTRNICA

Obvestilo

Rok je potekel

Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, parcele št. 874/14, 874/16 in 874/5, vse k.o. 636 – KAMNICA in parc. št. 1430/4, k.o. 635 – BRESTRNICA

Splošni opis

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 4780-497/2021-4 z dne 28.12.2021 s katero se v tč. 1 izreka te odločbe odvzame status grajenega javnega lokalnega pomena nepremičninam, parcelam št. 874/14, 874/16 in 874/5, vse k.o. 636 – KAMNICA in parc. št. 1430/4, k.o. 635 – BRESTRNICA.

Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, parcele št. 874/14, 874/16 in 874/5, vse k.o. 636 – KAMNICA in parc. št. 1430/4, k.o. 635 - BRESTRNICA

Razpisna dokumentacija

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano