Obvestilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za lokacijo Šentiljska cesta v  Mariboru za namen določitve manjših individualnih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev javnosti o javni razgrnitvi predmetnega elaborata.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano