Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi v Mestni občini Maribor

Obvestilo

Rok za prijavo je potekel

Splošni opis

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS št. 24/12, 78/16 in 29/19), organ občinske uprave Mestne občine Maribor, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi v Mestni občini Maribor – verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi v Mestni občini Maribor – verzija 1.0 na internetni strani občinske uprave Mestne občine Maribor. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni vodje Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje v stavbi Javnega zavoda Gasilska brigada, Ulica proletarskih brigad 21 v Mariboru po predhodni najavi na elektronski naslov civilna.zascita@maribor.si.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano