Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev javnosti

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju

Priloge

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju

Povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano