Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskega akta za parcele št. 2108/19, 2108/18 k. o. 660-Studenci v Mariboru, ki ga je pod številko naloge številko št. 21-372,izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o Maribor.

Obvestilo

Rok za prijavo je potekel

Seznanitev javnosti

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano