Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Mestna občina Maribor naznanja javno razgrnitev:

  • dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor, ki ga je pod številko projekta 7050 izdelal načrtovalec ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o. Grajska ulica 7, Maribor ter,
  • Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor z dodatkom za varovana območja, ki ju je pod številko 3663/16-A izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 17c, Maribor.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor

Seznam prilog

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano